REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ: 
www.obuwiee.pl z 01.02.2018r.
(aktualizacja 01.02.2020r.)

§1 Postanowienie Ogólne

 

1. Treść niniejszego regulaminu określa warunki umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi pośrednictwa w dostawie towarów od sprzedawców zagranicznych.

2. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonaniem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Agencję Pośrednictwa Handlowego prowadzącą platformę usługową obuwiee.pl

3. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi odnośnie regulaminu, jego warunków, sposobu świadczenia usługi przez Agencję Pośrednictwa Handlowego - prosimy o kontakt lub rezygnację z zawarcia umowy o świadczenie usług.

4. Niniejszy regulamin platformy usługowej obuwiee.pl prowadzonej przez Agencję Pośrednictwa Handlowego został sporządzony z dołożeniem wszelkich należytych starań, aby jego warunki nie naruszały zapisów Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, innych przepisów prawa oraz Kodeksu Cywilnego a żaden zapis nie jest wskazany w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych.

5. Przypominamy, że ustawy i prawo krajowe mają pierwszeństwo przed zapisami umownymi.

 

 §2 Zakres świadczonych usług

 

1. Podmiotem świadczącym usługę jest Agencja Pośrednictwa Handlowego z siedzibą we Włocławek, ul. Kolska 3 lok 18, NIP: 888-23-28-898, REGON: 361866116 

2. Adresem właściwym dla korespondencji pocztowej oraz postępowań reklamacyjnych jest: ul. Kolska 3 lok. 18, 87-800 Włocławek, kontakt@obuwiee.pl.

3. Agencja Pośrednictwa Handlowego udostępnia platformę usługową obuwiee.pl, która umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi nabycia towarów od sprzedawców nieposiadających rezydencji na terenie Polski i/lub Unii Europejskiej.

4. Zawierając umowę o świadczenie usługi usługobiorca oświadcza, że zna i rozumie następstwa prawne i techniczne wynikające z międzynarodowego obrotu handlowego, zna i rozumie swoje prawa i obowiązki wynikające z realizacji takiej umowy, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy, zasad zwrotów i reklamacji.

5. Usługa realizowana przez Agencję pośrednictwa Handlowego polega na przyjęciu zlecenia od usługobiorcy, tj. nazwy, rodzaju, typu, koloru, rozmiaru, innych cech identyfikujących jednoznacznie produkt, danych dostawy, przyjęciu ceny umownej zawierającej prowizję, przekazaniu danych usługobiorcy oraz płatności za towar sprzedawcy i nadzorowanie procesu dostarczenia. Świadczymy także pomoc w ewentualnym zwrocie lub reklamacji.

6. Usługę uważa się za w pełni zrealizowaną w przypadku dostarczenia towaru od sprzedawcy do usługobiorcy.

7. Usługa realizowana jest w ciągu jednego do czterech dni roboczych od dnia złożenia przez platformę usługową obuwiee.pl wyboru określonego produktu.

8. W przypadku nieotrzymania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia przez platformę usługową obuwiee.pl wyboru określonego produktu, usługa ulega zawieszeniu.

 

§3 Realizacja usługi

 

1. Wybór produktu i zaakceptowanie regulaminu, lub inny rodzaj wyrażenia woli zawarcia umowy poprzez usługobiorcę powoduje rozpoczęcie biegu terminu realizacji usługi oraz udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy sprzedaży w zakresie Towarów objętych Zamówieniem w imieniu i na rzecz usługobiorcy.

2. W związku z międzynarodowym charakterem przesyłek wysyłanych przez sprzedawców współpracujących z platformą obuwiee.pl - czas dostarczenia przesyłek wynosi średnio 3 do 7 dni roboczych od momentu pojawienia się przesyłki w systemie przewoźnika.

3. Usługobiorca zgadza się na wybór jednego z dwóch sposobów płatności za realizację usługi:

a) Płatność przelewem bankowym na rachunek w mBank nr: 11 1140 2004 0000 3502 7972 1633

b) Za pomocą systemu płatności online przelewy24.pl

c) płatność przy odbiorze - usługa spedycji świadczona na rzecz sprzedawcy

4. Zlecenie uważa się za poprawnie zawarte jeśli wszystkie poniższe punkty zostały spełnione:

a) Poprawnie wypełnili Państwo dane teleadresowe zawierające: imię, nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto/miejscowość urzędu pocztowego, miejscowość, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

b) Określili państwo wszystkie cechy zamawianego produktu, takie jak m.in. kolor, rozmiar, typ.

5. W ciągu czterech dni od rozpoczęcia biegu czasu dostawy wybranego przez Państwa towaru od sprzedawcy mają Państwo możliwość uzyskania numeru przesyłki oraz linku do śledzenia przesyłki jeśli sprzedawca korzysta z formy wysyłki umożliwiającej jej śledzenie.

6. Przesyłki na terenie Polski dostarczane są przez Pocztę Polską S.A oraz DHL Express, na terenie innych krajów przesyłki przesyłane są przez wybrany przez sprzedawcę sposób dostawy (nie ma on wpływu na cenę państwa zamówienia).

7. Wyrażają Państwo zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną na żądanie na podany adres e-mail.

 

 §4 Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych jesteśmy administratorem Państwa danych - mają Państwo pełne prawo do wglądu, uzupełnienia lub usunięcia danych.

2. Zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych nie jesteśmy zobowiązani do rejestracji zbioru danych osobowych, gdyż dotyczą one tzw. drobnych spraw życia codziennego.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu jedynie zrealizowanie zlecenia. Podmioty którym udostępniamy Państwa dane przetwarzają je jedynie w celu realizacji Państwa zlecenia.

4. Nie wysyłamy Państwu mailingu, nie wykorzystujemy, nie przekazujemy, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych.

 

 §5 Zasady rezygnacji z usługi

 

1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta odstąpienie od realizacji usługi może mieć miejsce w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług, jeśli świadczenie nie zostało spełnione.

2. Prawo odstąpienia od usługi

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

AGENCJA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO  – witryna internetowa www.obuwiee.pl
ul. Kolska 3 lok. 18, 

87-800 Włocławek 
REGON: 361866116
NIP: 888-23-28-898
INFOLINIA: (22) 270 62 61
Email: kontakt@obuwiee.pl 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

§6 Zasady reklamacji i zwrotów sprzedającemu

 

1. Usługodawca pośredniczy w zwrotach towaru pomiędzy sprzedającym a usługobiorcą.

2. Zwroty towaru realizowane są według zasad i na warunkach określonych przez prawo właściwie dla rezydencji sprzedawcy.

3. Reklamacji w szczególności podlegają uszkodzenia w czasie transportu, omyłkowe wysłanie innego produktu, produkt nie noszący cech produktu zamówionego.

4. Reklamacje wadliwego towaru prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@obuwiee.pl niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i wykryciu wady.

5. Poprawne zgłoszenie reklamacji zawiera zdjęcia produktu, zdjęcia opakowania oraz opisu usterki/niezgodności.

6. W ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Państwa reklamacji usługodawca skontaktuje się ze sprzedającym i przedstawi sposób rozwiązania problemu, którego reklamacja dotyczy.

 

§7 Ogólne

 

1. Zdjęcia zamieszczone na platformie usługowej obuwiee.pl mają charakter informacyjny.

2. Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe są własnością producentów oraz ich prawnych właścicieli. Są one używane wyłącznie informacyjnie.

3.Wszystkie produkty oferowane na platformie usługowej obuwiee.pl są własnością sprzedawców zagranicznych.

 

 §8 Ograniczenia realizacji zamówienia

 

1. Obszarem prowadzonych przez nas usług jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W drodze wyjątku i indywidualnej umowy świadczymy usługi również poza terytorium RP.

3. Ze względu na charakter dostaw niektóre produkty mogą być niedostępne w chwili zamówienia. Jeśli tak się stanie, niezwłocznie po wykryciu i nie później niż 5 dnia od daty poprawnego zawarcia zlecenia skontaktujemy się z Państwem i zaproponujemy zwrot pieniędzy lub wybór innego towaru.

 

 §9 Podmiot prowadzący

 

1. Podmiotem prowadzącym platformę usługową pod adresem obuwiee.pl jest Agencja Pośrednictwa Handlowego z siedzibą we Włocławku, ul. Kolska 3 lok 18, NIP: 888-23-28-898, REGON: 361866116